Certificeringen

Wij zijn aangesloten en/of gecertificeerd bij de onderstaande instanties:

                           

 Kwaliteitsregister paramedici

Via het kwaliteitsregister wordt geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg).

Elke vijf jaar wordt geregistreerd of een paramedicus beschikt over de actuele kennis en ervaring.

Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.

 

 

 De Nederlandse Vereniging van Diabetes Podotherapeuten

Op 10 januari 2013 is de Nederlandse Vereniging van Diabetes Podotherapeuten officieel tot stand gekomen.

Een nieuwe beroepsvereniging die vol enthousiasme aan de slag is om de diabetespodotherapeut in Nederland tot een geaccepteerd, gewaardeerd en volwaardig beroep in de huidige gezondheidszorg te maken.

 

 

 

 De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

Podotherapeuten zijn verenigd in de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten, voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen,worden regelmatig op hun functioneren en kennis getoetst en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. In dit register zijn ook andere paramedici opgenomen.

 

Praktijk keurmerk

Het Praktijkkeurmerk staat borg voor een adequaat kwaliteitsbeleid van de podotherapiepraktijk waaraan het keurmerk is verleend. Vanaf 2016 kan het keurmerk worden aangevraagd. Het Praktijkkeurmerk maakt voor alle partijen in de gezondheidszorg zichtbaar dat het goed zit met het kwaliteitsbeleid van de praktijk die over het keurmerk beschikt op het gebied van 6 kwaliteitsdomeinen.

 

Wilt u dat wij u terug bellen?

Afspraak?

Plan een afspraak.


Eerst even met ons kennismaken?