Diabetes mellitus

Diabetes mellitus (ook wel suikerziekte genoemd) is een chronische stofwisselingsziekte. Het lichaam kan zelf de bloedsuikerspiegel niet meer binnen de normale grenzen houden. Heeft u diabetes dan is er een grotere kans op voetproblemen. Gemiddeld krijgt één op de vier diabeten namelijk te maken met voetproblemen. Het is daarom van belang dat u minimaal eenmaal per jaar uw voeten (preventief) door een deskundige laat onderzoeken. Tijdens deze controle wordt de werking van uw zenuwen, bloedvaten en gewrichten getest. Hierbij wordt gekeken naar het risico wat u loopt om voetproblemen te ontwikkelen. De vergoeding is afhankelijk van uw zorgprofiel. Het zorgprofiel moet worden bepaald door de huisarts of praktijkondersteuner. Bij de aanwezigheid van risicofactoren zullen de controles ook bij een (diabetes)podotherapeut plaatsvinden.


Voetproblemen bij diabetes

Diabetes is een ziekte waarbij veel complicaties kunnen ontstaan. De hieronder genoemde complicaties zijn het meest voorkomend.
 
Neuropathie (gevoelsstoornis)
De zenuwen in het lichaam zorgen ervoor dat u kunt voelen (pijn en temperatuur) en bewegen, maar ook dat u kunt zweten en dat uw huid vettig blijft. Door diabetes kan het zijn dat uw zenuwen minder goed gaan werken, met als
gevolg dat het gevoel minder wordt (neuropathie). Hierdoor kan het voorkomen dat u bijvoorbeeld een steentje in de schoen niet meer voelt, waardoor huidbeschadigingen/wondjes kunnen ontstaan, met alle gevolgen van dien.
Neuropathie wordt in de praktijk getest met een monofilament (bezemsprietje) en een stemvork.
 
Angiopathie (vaatproblemen)
De bloedvaten zorgen in het lichaam voor het aanvoeren van voedingsstoffen en zuurstof, maar ook voor het afvoeren van afvalstoffen. Bij diabetes kan het zijn dat de bloedvaten van mindere kwaliteit worden (angiopathie). Als de bloedvaten niet goed werken, kan het zijn dat mensen pijnklachten (vaak kuitkramp) aangeven bij het lopen. Ook kan het gebeuren dat de wondgenezing vertraagt waardoor er sneller infecties ontstaan. De doorbloeding wordt getest door allereerst de pulsaties te voelen met de hand op de voet en eventueel met een Dopplerapparaat. Hierbij kan de doorbloeding van de slagader hoorbaar gemaakt worden.
 
Limited Joint Mobility (gewrichtverstijving)
Een gewricht is een plaats in het lichaam waar twee botjes aan elkaar zitten, maar wel kunnen bewegen. De knie, elleboog, enkel en teen zijn allemaal gewrichten. Door diabetes kan het gebeuren dat de kapsels die rondom een gewricht zitten, stijver worden. Hierdoor kunnen gewrichten minder goed buigen. Dit wordt limited joint mobility genoemd. Als gewrichten (zoals bijvoorbeeld je enkel of grote teen) minder kunnen buigen verandert het lopen. Daardoor kan er bijvoorbeeld overmatig eelt of blaren onder de voeten ontstaan.
 
Ontstaan van wonden
Voetafwijkingen, gevoelsstoornissen en doorbloedingsproblemen kunnen bij diabetespatiënten op den duur leiden tot ernstige complicaties. Er kunnen wonden ontstaan aan de voeten, welke tot ernstige infecties of zelfs amputaties kunnen leiden.
 

Zorgprofielen

De voetzorg is per 1 januari 2015 opgedeeld in zorgprofielen. Waar voorheen de simms classificatie leidend was voor vergoeding vanuit de basisverzekering, is per 1 januari 2015 vergoeding gaan plaatsvinden op basis van zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen (1 t/m 4), waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan namelijk meer risico op een wond. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van uw behandelend arts, die dit kan laten uitvoeren door bijvoorbeeld een podotherapeut. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt hoeveel behandelingen u nodig heeft en of de geboden zorg vergoed wordt door de zorgverzekeraar.

 

Vergoeding

Uw persoonlijke zorgprofiel is een vereiste om in aanmerking te komen voor basisvergoeding van uw voetzorg. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of u een vergoeding ontvangt en zo ja, of  deze vanuit de  basisverzekering of vanuit de eventuele aanvullende verzekering vergoed wordt.
Patiënten met voorheen Simm’s classificatie 1 kunnen vallen onder zorgprofiel 1 of zorgprofiel 2. De keuze hier tussen heeft te maken met o.a. een verhoogd risico op huidproblemen. Patiënten met voorheen Simm’s classificatie 2 of 3 krijgen vanaf 2015 ook een zorgprofiel. In hun geval kan dit zorgprofiel 2, 3 of 4 zijn.
 
Vergoeding basisverzekering
Indien u onder zorgprofiel 2, 3 of 4 valt,  komt u in aanmerking voor een vergoeding van de preventieve voetzorg via uw basisverzekering. U zult dan doorverwezen worden naar een podotherapeut. De podotherapeut onderzoekt uw voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan. In dit plan staat onder andere hoeveel voetzorg u nodig heeft van de podotherapeut  en/of pedicure. U kunt met de podotherapeut bespreken wie uw pedicure is.
 
Vergoeding aanvullende verzekering
Voor zorgprofiel 1 is soms een vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Dit verschilt per verzekeraar en is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Het advies is om uw polis goed na te kijken. Als u zelf onvoldoende in staat bent tot verzorging van uw voeten dan blijft een bezoek aan een pedicure met diabetes aantekening erg belangrijk.
 
Kosten
De voetzorg die onder de medisch noodzakelijke zorg valt, wordt rechtstreeks door de podotherapeut bij de zorgverzekeraar of de zorggroep gedeclareerd. Uw podotherapeut ontvangt, afhankelijk van het vastgestelde zorgprofiel, een vaste vergoeding. Van het bedrag dat de podotherapeut vanuit de basisverzekering ontvangt, worden de kosten voor de pedicure betaald voor de medisch noodzakelijke zorg. Hierover ontvangt u zelf geen factuur. Eventuele aanvullende handelingen door de pedicure kunnen wel direct aan u in rekening worden gebracht.


De podotherapeut

Vanaf 1 januari 2015 zal de podotherapeut een coördinerende rol vervullen in de voetengezondheidszorg. Wanneer het zorgprofiel is vastgesteld, zal uw podotherapeut met u een persoonlijk behandelplan voor het hele jaar opstellen. Uw podotherapeut stemt dit plan af met uw huisarts en wanneer noodzakelijk met de pedicure en houdt uw medisch dossier betreft diabetische voetzorg bij.


Wat betekent deze verandering voor u?

Heeft u diabetes mellitus en is er in het verleden door uw huisarts, praktijkondersteuner of podotherapeut geconstateerd dat u een laag, middelmatig of hoog risico heeft op een wond (de zo genoemde simms classificatie). Op dat moment is het belangrijk om een zorgprofiel toegewezen te krijgen onder verantwoordelijkheid van uw behandeld arts. Daarnaast zal er een persoonlijk behandelplan worden opgesteld door uw podotherapeut. De podotherapeut stemt dit plan af met uw huisarts en wanneer noodzakelijk met de pedicure en houdt uw medisch dossier betreft diabetische voetzorg bij. Let er op dat uw pedicure een samenwerkingsovereenkomst met ons heeft afgesloten. Alleen dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding.

Samenwerkende pedicures

Bekijk hier de lijst met pedicures waarmee wij samenwerken. (PDF/482 KB)

 

Wilt u dat wij u terug bellen?

Afspraak?

Plan een afspraak.


Eerst even met ons kennismaken?