Ruime ervaring & kennis
Al meer dan 30 jaar
Innoverend
In kennis & technologie
Persoonlijke aanpak
Wij nemen de tijd voor u

Vergoedingen [Origineel]

Informatie over Podotherapie

Vergoedingen Diabetes

De voetzorg is per 1 januari 2015 opgedeeld in zorgprofielen. Waar voorheen de sims classificatie leidend was voor vergoeding vanuit de basisverzekering, is per 1 januari 2015 vergoeding gaan plaatsvinden op basis van zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen (1 t/m 4), waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan namelijk meer risico op een wond. 

 

Zorgprofielen

Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van uw behandelend arts, die dit kan laten uitvoeren door bijvoorbeeld een podotherapeut. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt hoeveel behandelingen u nodig heeft en of de geboden zorg vergoed wordt door de zorgverzekeraar.

 

Vergoeding basisverzekering

Indien u onder zorgprofiel 2, 3 of 4 valt,  komt u in aanmerking voor een vergoeding van de preventieve voetzorg via uw basisverzekering. U zult dan doorverwezen worden naar een podotherapeut. De podotherapeut onderzoekt uw voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan. In dit plan staat onder andere hoeveel voetzorg u nodig heeft van de podotherapeut  en/of pedicure. U kunt met de podotherapeut bespreken wie uw pedicure is.

 

Vergoeding aanvullende verzekering

Voor zorgprofiel 1 is soms een vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Dit verschilt per verzekeraar en is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Het advies is om uw polis goed na te kijken. Als u zelf onvoldoende in staat bent tot verzorging van uw voeten dan blijft een bezoek aan een pedicure met diabetes aantekening erg belangrijk.

 

Kosten

De voetzorg die onder de medisch noodzakelijke zorg valt, wordt rechtstreeks door de podotherapeut bij de zorgverzekeraar of de zorggroep gedeclareerd. Uw podotherapeut ontvangt, afhankelijk van het vastgestelde zorgprofiel, een vaste vergoeding. Van het bedrag dat de podotherapeut vanuit de basisverzekering ontvangt, worden de kosten voor de medische pedicure betaald voor de medisch noodzakelijke zorg. Hierover ontvangt u zelf geen factuur. Eventuele aanvullende handelingen door de pedicure kunnen wel direct aan u in rekening worden gebracht.

Vergoedingen Algemeen

Hebt u een aanvullende ziektekostenverzekering afgesloten? Dan vergoeden veel zorgverzekeraars de behandeling van de podotherapie gedeeltelijk of volledig. Vaak is een maximale vergoeding per jaar vastgesteld. Podotherapie Läken adviseert u daarom de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering na te lezen. Dit kan op de website van uw zorgverzekeraar.

Totaaloverzicht vergoedingen

De vergoedingen van de verschillende verzekeraars kunt u inzien op de website van de NVvP.

Declareren van een factuur

Wanneer u in aanmerking komt voor een vergoeding voor podotherapie kunnen wij dit bij de meeste zorgverzekeraars rechtstreeks declareren. Wanneer wij niet rechtstreeks kunnen declareren maar wel recht heeft op een vergoeding krijgt u de factuur mee om zelf te declareren. Wij bespreken dit met u op het eerste consult. Wij advisieren u dit van te voren te controleren of u in aanmerking komt voor een vergoeding. 

Meer informatie

Neem gerust contact met ons op.
0599-82 02 82
receptie@podotherapielaken.nl