Vergoedingen

Hebt u een aanvullende ziektekostenverzekering afgesloten? Dan vergoeden veel zorgverzekeraars de behandeling van de podotherapie gedeeltelijk of volledig. Vaak is een maximale vergoeding per jaar vastgesteld. Podotherapie Läken adviseert u daarom de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering na te lezen. Dit kan op de website van uw zorgverzekeraar.

Totaaloverzicht vergoedingen
De vergoedingen van de verschillende verzekeraars zoals deze gelden voor het jaar 2017 kunt u inzien op de website van de NVvP.

Declareren van een factuur
Wanneer u in aanmerking komt voor een vergoeding voor podotherapie kunnen wij dit bij de meeste zorgverzekeraars rechtstreeks declareren. Wanneer wij niet rechtstreeks kunnen declareren maar wel recht heeft op een vergoeding krijgt u de factuur mee om zelf te declareren. Wij bespreken dit met u op het eerste consult. Wij advisieren u dit van te voren te controleren of u in aanmerking komt voor een vergoeding. 

 

Wilt u dat wij u terug bellen?

Afspraak?

Plan een afspraak.


Eerst even met ons kennismaken?